Mama Bartka: Petycja – Ratowanie zespołów wsparcia uczniów z dysfunkcjami…

Zgodnie z jeszcze obowiązującymi przepisami każdy niepełnosprawny uczeń lub uczeń z jakimiś dysfunkcjami (np. dysleksja) powinien mieć zapewnioną w szkole opiekę zespołu nauczycieli i specjalistów. Taki zespół (wychowawca, nauczyciel, dyrektor, psycholog, pedagog, terapeuta) razem z rodzicami powinien opracować indywidualny plan pracy z dzieckiem. Zespół musi wziąć pod uwagę możliwości i ograniczenia dziecka i zastanowić się nad czym pracować a co można odpuścić.

Ważne jest indywidualne podejście do każdego przypadku, aby zapewnić jak najlepsze warunki do nauki oraz jakie zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne zorganizować. Każde dziecko ma mieć własną teczkę w której dokumentowane są podjęte działania. Idealnie? Nie do końca.

Minister edukacji – Krystyna Szumilas – chce właśnie zmienić te przepisy. W nowym rozporządzeniu znosi obowiązek powoływania zespołów i prowadzenia teczek. Co to oznacza w praktyce? Nikt nie będzie odpowiedzialny za wdrożenie pomocy potrzebującym dzieciom, co w praktyce przełoży się na przerzucanie odpowiedzialności z osoby na osobę.

Nie mam tu na myśli oczywiście wszystkich placówek, bo istnieją takie, w których współpraca między rodzicami a dyrektorem, wychowawcami i specjalistami funkcjonuje bez zarzutu (mowa przede wszystkim o przedszkolu Bartka – najwspanialszym na świecie 🙂 ), ale są takie miejsca, gdzie brak dokładnego rozporządzenia uniemożliwi rodzicom uzyskanie odpowiedniej pomocy.

Klikając w poniższy link możemy nie dopuścić do podpisania. Podpisujmy!

Petycja

A tutaj przeczytacie artykuł „Kto się zajmie twoim dzieckiem w szkole”, który był inspiracją do niniejszego wpisu

1,75478,13213669,Nie_Grzeczne_Dzieci_walcza_z_MEN.html

Permalink do tego artykułu: https://autyzmbartka.pl/mama-bartka-petycja-ratowanie-zespolow-wsparcia-uczniow-z-dysfunkcjami/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.